Jesteś tutaj: Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Historia Stowarzyszenia GGG
gory

Stowarzyszenie Agroturystyczne "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" zostało założone w roku 1993 - rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 27 września 1993 roku. Swoją działalność prowadzi na terenie dawnej Galicji. Na początku 1999 roku, w związku z reformą administracyjną kraju, ze Stowarzyszenia wyodrębnił się Oddział Stowarzyszenia GGG w Lesku jako Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady i nadal prowadzi działalność na terenie Bieszczad promując piękno i uroki tego malowniczego zakątka kraju oraz podwyższając standard oferowanych usług.

W 2009 roku z gospodarstw należących do stowarzyszenia GGG z terenu Podhala wyodrębniło się Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, które obecnie samodzielnie prowadzi swoją działalność uzupełniając ofertę agroturystyczną Województwa Małopolskiego.

żaglówka

Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne jest zarejestrowane w Krakowie. Korzysta z gościnności Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1. Działa na terenie Województwa Małopolskiego. Celem działalności Stowarzyszenia jest promocja agroturystyki wśród rolników, doradztwo prawne i finansowe, doradztwo inwestycyjne oraz pomoc w reklamie usług agroturystycznych wśród mieszkańców aglomeracji miejskich. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadząca swą działalność dzięki środkom pozyskanym ze składek członkowskich oraz uzyskanych od sponsorów.Jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Przynależność do Federacji pozwala korzystać z programów szkoleniowych organizowanych przez PFTW oraz uczestniczyć w kursach i szkoleniach prowadzonych na zlecenie Federacji przez specjalistów polskich i z Unii Europejskiej.

Zdobyta wiedza i doświadczenie w promocji agroturystyki zdobyła uznanie u Administratora Programów Małych Dotacji LIEN i PARTNERSHIP w Warszawie w postaci zaakceptowania do realizacji zgłoszonego i opracowanego projektu pt."Organizacja Centrum Informacji Turystycznej na Orawie". Projekt ten został zrealizowany. Zadaniem tego projektu było rozpropagowanie agroturystyki wśród mieszkańców Orawy, scementowanie lokalnej społeczności wokół idei agroturyzmu jako dodatkowego Źródła dochodu, pomoc w promocji oferty agroturystycznej, wyposażenie biura informacji agroturystycznej w niezbędny sprzęt komputerowy i przeszkolenie osoby do prowadzenia biura.

><po_nasWykonaliśmy również, w ramach zadania zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, realizację projektu "Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w Województwie Małopolskim". W wyniku tego projektu poddano kategoryzacji 150 gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce w tym 82 należące do Stowarzyszenia GGG. Wydajemy własny Informator Gospodarstw Agroturystycznych. Obecnie jest do nabycia czwarte jego wydanie zawierające 203 oferty naszych gospodarstw.

W ciągu osiemnastu lat działalności nawiązaliśmy kontakty z różnymi organizacjami, którym bliski jest rozwój agroturystyki jako alternatywnego Źródła dochodu dla rolników.

Stowarzyszenie GGG jest członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" i Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami, z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Staramy się ściśle współpracować z samorządami lokalnymi w promocji poszczególnych regionów i gmin. Obecnie Stowarzyszenie posiada 22 koła terenowe. Łącznie zrzesza 219 gospodarstw agroturystycznych. Na przestrzeni lat nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. Giełda służyła i nadal służy prezentacji oferty agroturystycznej Stowarzyszenia GGG oraz innych stowarzyszeń z terenu Małopolski i z innych województw mieszkańcom Krakowa. Jest miejscem prezentacji tradycji, kultury regionalnej oraz wyrobów rękodzieła ludowego z terenu całego kraju.

Corocznie bierzemy udział w targach turystycznych i agroturystycznych na terenie całego kraju. Podobnie jak na Giełdzie również i na targach jest prezentowana oferta rolników zrzeszonych w kołach terenowych naszego Stowarzyszenia w całej swej różnorodności i bogactwie prezentowanych ofert.Ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług i urozmaicanie oferty pozwala nam pozyskiwać nowych zadowolonych klientów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Artykuł zaczerpnięto ze strony www.agroturystyka-ggg.pl